Menjador Escolar Scolarest

Aquí trobareu una presentació amb tota la informació sobre el servei de menjador gestionat per Scolarest.

Menjador

Les famílies dels alumnes de l’escola que necessitin fer ús d’aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l’encarregada (Sra. Ana Ruiz), que els rebrà de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

També ho poden fer al telèfon del menjador: 627 421 201.

El preu del menú durant aquest curs 2018-19 és:

Alumne fix: 6’10 euros/dia per als alumnes que es queden diàriament.

El pagament es pot fer a través de rebut bancari o directament al menjador els primers cinc dies de cada mes.

Germà d’alumne fix: 5’97 euros/dia per al 2n. germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament i 5’75 euros/dia per al 3r germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament. Alumne esporàdic: 6’80 euros/dia per l’alumne que es quedi esporàdicament.

En aquest cas, cal portar el tiquet de menjador (aquests tiquets es poden adquirir al mateix menjador de 9 a 10 del matí) i avisar el professorat tutor.

Entrepans: 0,80 €.

Cada grup d’alumnes del mateix nivell té un monitor de referència que està amb ells tota l’estona de menjador.

A final de cada mes s’entrega a cada alumne un full amb els menús del mes següent.

En el cas que un alumne fix no hagi de fer ús del menjador, cal avisar telefònicament per anul·lar el menú d’aquell dia (abans de les 10h).

L’alumnat d’infantil que es quedi al menjador haurà de portar una bossa amb una muda completa, un paquet de tovalloletes. Els infants de p3 també hauran de portar un llençol de bressol. Tot marcat amb el nom.

L’alumnat de primària que es quedi al menjador haurà de portar un estoig o similar amb un raspall de dents i pasta per procedir a la higiene bucal després del dinar. L’estoig i els estris tornaran a casa cada divendres perquè les famílies tinguin cura del estat higiènic.

Convé marcar-los amb el nom.

2. MONITORS/ES DEL MENJADOR

(CURS 2018-19)

Coordinadora del menjador escolar: Ana Ruiz

Educació Infantil

P3    Clara Martínez i Purificación Sierra

P4    Fina Ferrer i Madelon Trumpi

P5    Mar Carnal i Cristina Caballero

Educació Primària

Primer Cicle                          

1r      Ana Sánchez i Nieves Rodríguez

2n     Laura Moreno i Ariadna (monitora d’anglès)

3r     Pilar Palacios i Esperanza Méndez

Segon Cicle

4t     Fina Martínez, i Montserrat Cortés

5è    Eva Suárez, Pilar Méndez i substituta Mireia Lozano

6è    Ana Isabel Monteagudo

Vols fer un comentari? Endavant!