Menjador Escolar Scolarest

Aquí trobareu una presentació amb tota la informació sobre el servei de menjador gestionat per Scolarest per al curs 2015-2016:

PRESENTACIÓ

Menjador

Les famílies dels alumnes de l’escola que necessitin fer ús d’aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l’encarregada (Sra. Ana Ruiz), que els rebrà de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

També ho poden fer al telèfon del menjador: 627 421 201.

El preu del menú durant aquest curs és:

Alumne fix: 5’78 euros/dia per als alumnes que es queden diàriament.

El pagament es pot fer a través de rebut bancari o directament al menjador els primers cinc dies de cada mes.

Germà d’alumne fix: 5’63 euros/dia per al 2n. germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament i 5’42 euros/dia per al 3r germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament. Alumne esporàdic: 6’59 euros/dia per l’alumne que es quedi esporàdicament.

En aquest cas, cal portar el tiquet de menjador (aquests tiquets es poden adquirir al mateix menjador de 9 a 10 del matí) i avisar el professorat tutor.

Entrepans: 0,80 € , entrepans petits: 0,50 €.

Cada grup d’alumnes del mateix nivell té un monitor de referència que està amb ells tota l’estona de menjador.

A final de cada mes s’entrega a cada alumne un full amb els menús del mes següent.

En el cas que un alumne fix no hagi de fer ús del menjador, cal avisar telefònicament per anul·lar el menú d’aquell dia.

L’alumnat d’infantil que es quedi al menjador haurà de portar una bossa amb una muda completa, un paquet de tovalloletes. Els infants de p3 també hauran de portar un llençol de bressol. Tot marcat amb el nom.

L’alumnat de primària que es quedi al menjador haurà de portar un estoig o similar amb un raspall de dents i pasta per procedir a la higiene bucal després del dinar. L’estoig i els estris tornaran a casa cada divendres perquè les famílies tinguin cura del estat higiènic.

Convé marcar-los amb el nom.

2. MONITORS DEL MENJADOR

Coordinadora del menjador escolar: Ana Ruiz

Educació Infantil

P3    Clara Martínez i Laura Moreno

P4    Pilar Palacios i Esperanza Méndez

P5    Mª del Mar Carnal i Cristina Caballero

Educació Primària

Cicle Inicial                         

1r     Madelon Trumpi i Félix Cano

2n    Josefina Martínez, Purificación Sierra i Mireia Bravo

Cicle Mitjà                            

3r     Montserrat Cortés

4t     Mª Dolores Conde

Cicle Superior

5è     Francisco González

6è     Pilar Méndez

Monitora d’anglès i Suport de Primària:

Mª Rosa Martín

Vols fer un comentari? Endavant!