- El Consell Escolar

16 setembre 2008Tipus de contingut general- El Consell EscolarLes funcions del Consell Escolar, segons la normativa vigent, són: a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre […]

Imatge de complement

12 agost 2008Tipus de contingut general- El Consell EscolarEl Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diversos col.lectius que formen l’institut. La seva pretensió és harmonitzar les relacions entre les […]