A.F.A. TORRE BARONA

16 setembre 2008

 L’ AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una associació voluntària de les famílies dels alumnes de l’escola, oberta a tothom, que desinteressadament i sense cap ànim de lucre vol contribuir en l’educació que reben els nostres fills i filles.

L’AFA és un òrgan viu i participatiu que col·labora estretament amb el Centre en totes les activitats en les quals la seva presència es requerida.   

Totes les famílies de l’escola en formem part.

Els membres de la Junta Directiva, els representants de les diferents comissions i els delegats de cada classe són els representants de totes les famílies, i assisteixen a les reunions de junta, que es faran durant el curs escolar. Ofereixen i comparteixen part del seu temps i gràcies a la seva col·laboració i aportació fan possible el funcionament i posada en marxa de diverses activitats.
Això no vol dir que la resta de famílies no puguem col·laborar també. Tota col·laboració és benvinguda: aportar idees, fer suggeriments, oferir ajuda per temes esporàdics …

En definitiva l’AFA SÓM TOTS

Què és l'A.F.A./A.M.P.A?

Vols fer un comentari? Endavant!