Fotos de grup amb els Patges Reials

Us presentem les fotos de totes les classes de l’Escola amb els Patges Reials:

P3A P3A P3B P3B P4A P4A P4BP4B P5AP5A P5BP5B 1rA 1rA 1rB1rB 1rC1rC 2nA2nA 2nB2nB 3rA3rA 3rB3rB 4tA4tA 4tB4tB 5èA 5èA 5èB5èB 6èA 6èA 6èB6èB

Vols fer un comentari? Endavant!