Possible supressió d’una línia de P3 a Castelldefels

AtencióDes de l’AFA us volem informar d’allò que succeeix a la Comunitat Educativa i que pot afectar la nostra Escola. És per això que us traslladem aquesta informació:

Segons es desprèn del contingut del Ple de l’Ajuntament del passat dia 12 de desembre de 2014, s’està plantejant la possibilitat de reduir el nombre de línies de P3 de les 23 que hi ha actualment a 22, eliminant una línia de P3 en alguna de les escoles del poble. La justificació que es fa d’aquesta decisió es l’evolució en la natalitat dels darrers anys, que fa que s’esperin 550 nens a les aules de P3 el proper curs 2015-2016, que es distribuirien en 22 classes de 25 alumnes, en comptes de fer-ne 23 de 24 alumnes cadascuna. Aquesta possibilitat es troba en fase d’estudi, però és una possibilitat suficientment important com per a que hi esteu assabentats.

Aquí teniu el document d’àudio on es tracta el tema esmentat.

Us continuarem informant sobre les notícies que es produeixin en relació amb aquest assumpte.